Laminin is de naam voor een familie van eiwitten die veel nuttige functies dienen in de biologie.

De belangrijkste eigenschap van laminins is hun vermogen om gemakkelijk te binden aan elkaar en aan andere eiwitten.

Dit maakt laminin een kritisch middel van het samenhouden van weefsels en organen in ons lichaam.

Laminin wordt ook wel beschreven als hét eiwit equivalent van lijm, maar het functioneert anders dan de werkelijke chemische lijm. Deze eiwitten hebben verschillende korte armen die zich gemakkelijk binden aan andere laminins en een lange arm die zich eenvoudig bindt aan andere cel structuren en membranen.

Dit ziet er onder de microscoop als hiernaast uit.

De lijm die ons bij elkaar houdt heeft de vorm van een kruis! 
De scheikundige afbeelding ziet er zo uit als in de onderste afbeelding.

Een niet zichtbaar teken in ons lichaam? Vaak wordt verwezen naar de volgende tekst in de Bijbel:

Kolossensen 1: 15-17
15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene, der ganse schepping. 16 Want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare , hetzij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, hetzij machten, alle dingen zijn door hem geschapen 17 en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem.

Zou de gelijkenis van een molecuul -dat verantwoordelijk is voor het "bij elkaar houden" van weefsels- met het symbool voor Christus, meer dan toeval zijn?

Zonder op zoek te willen zijn naar een teken vonden wij het een mooi symbool dat we het kruis altijd bij ons dragen waarmee we ons verbonden voelen met Jezus die voor ons aan het kruis gestorven is.